طراحی، اجرا، پشتیبانی، تضمین قیمت و کیفیت

خدمات نیل

درباره نیل

نیل محصولی هوشمند از دختران جغرافیایی است که حافظان جنگل های هیرکانی نام گرفته اند. ما برای حفظ محیط زیست به سمت هوشمند سازی حرکت کردیم و از اتاق کوچک دانشگاهی به کارخانه نوآوری رسیدیم و به سمت جهانی شدن حرکت می کنیم. ما تلاش می کنیم تا تفکر حفظ محیط زیست را جهانی کنیم و امید داریم با هوشمندسازی حتی اگر کسی بخواهد نمی تواند به محیط زیست آسیب برساند .

نیل در راه حفظ محیط زیست...

152
تعداد پروژه های نیل
1005.4
میزان اکسیژن ساخته شده برحسب کیلوگرم
1200.6
میزان جذب CO2 برحسب کیلوگرم

پروژه های نیل

درخواست همکاری نیل