نیل

نیل محصولی هوشمند از دختران سرزمینی است که حافظان جنگل های هیرکانی نام گرفته اند. ما برای حفظ محیط زیست به سمت هوشمند سازی حرکت کردیم و از اتاق کوچک دانشگاهی به کارخانه نوآوری رسیدیم و به سمت جهانی شدن حرکت می کنیم. ما تلاش می کنیم تا تفکر حفظ محیط زیست را جهانی کنیم و امید داریم با هوشمندسازی می توانیم این مهم را محقق کنیم.

تماس با ما

021-91031947

ایمیل: nilgreenwall@gmail.com

آدرس: ایران، گلستان، میدان مفتح، کارخانه نوآوری گرگان